Skip to main content
۱۰۲ بازدید

حواشی ورشکستگی وب سایت سکه ثامن

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷

متهم اصلی پرونده سایت ثامن 15هزارمیلیارد تومن دزدید و از کشور فرارکرد!

جالبه بدونین او متولد ٦٧ هستش،و از اون جالب تر اینکه فقط طى ٢ سال این ١٥ هزار میلیاردو بالا کشید