در حال بارگذاری ویدیو ...

دو روز در ریگ جن

۱۵۴ بازدید
درناتریپ
کانال تایید شده درناتریپ

همراه گروه ی باشید که دو روز در ریگ جن بودند. منطقه ای که به خاطر وسعتش و نبود هیچ چشمه و چاه آبی هرگز کسی به آن نمی رود.
منطقه ای دست نخورده که قدم زدن در آن و راه رفتن روی رمل های شنی آفرود در آن بسیار لذت بخش است.

نظرات