Skip to main content
علی بابا
۳۸ بازدید

  • ‴Sαʋҽ mε‴
  • AXIS
  • Hanna.jks
  • *kpoper* zahra* army *
  • ოΑг.Dor:)

از آدمایی که وقتی باهاشون قهر میکنی حتی نمیان بپرسن دردت چی بود

Leo 313
Leo 313
منتشر شده در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

از آدمایی که وقتی باهاشون قهر میکنی
حتی نمیان بپرسن دردت چی بود
که قهر کردی دوری کنید،
معرفت واسه اینا تعریف نشده ...!