در حال بارگذاری ویدیو ...

ماشین کیسه کن خاک

گروه صنعتی تیداپارس
گروه صنعتی تیداپارس

عملیات مکانیزه پرکردن خاک
به طور معمول در نهالستان و گلخانه های تولید نهال و گل، پر کردن گلدان ها و کیسه ها بصورت غیر مکانیزه و توسط نیروی انسانی انجام می شود. در کشاورزی جهان امروز، انجام عملیات کشاورزی به صورت مکانیزه عملکرد و کیفیت انجام کار را در مقایسه با نیروی انسانی بسیار پررنگ کرده است. خوشبختانه به دلیل گسترش روز افزون گلخانه های هیدروپونیک و نهالستان ها نیاز به مکانیزه بودن و استفاده از دستگاه و ماشین های جایگزین نیروی کارگری در حال افزایش است. از طرفی پر کردن گلدان و کیسه به دقت و سرعت عمل بسیاری نیاز دارد که متاسفانه از عهده نیروی کارگری خارج است.

Tel, WhatsApp: 09904823436
https://tidapars.com/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ماشین کیسه کن خاک

۰ لایک
۰ نظر

عملیات مکانیزه پرکردن خاک
به طور معمول در نهالستان و گلخانه های تولید نهال و گل، پر کردن گلدان ها و کیسه ها بصورت غیر مکانیزه و توسط نیروی انسانی انجام می شود. در کشاورزی جهان امروز، انجام عملیات کشاورزی به صورت مکانیزه عملکرد و کیفیت انجام کار را در مقایسه با نیروی انسانی بسیار پررنگ کرده است. خوشبختانه به دلیل گسترش روز افزون گلخانه های هیدروپونیک و نهالستان ها نیاز به مکانیزه بودن و استفاده از دستگاه و ماشین های جایگزین نیروی کارگری در حال افزایش است. از طرفی پر کردن گلدان و کیسه به دقت و سرعت عمل بسیاری نیاز دارد که متاسفانه از عهده نیروی کارگری خارج است.

Tel, WhatsApp: 09904823436
https://tidapars.com/