در حال بارگذاری ویدیو ...

چند برابر کردن درآمد

جمال پورمینه
جمال پورمینه

تمام کیفیت زندگی ما به این برمی گردد که با توجه به باورهایی که داریم اندیشه هایی

در قالب فرکانس و سیگنال در مغز ما تولید می شود و به کائنات ارسال می شود و

کائنات هم بر اساس عدل مطلق خدا دقیقا هم جنس آن اندیشه را طبق اصل انحصاری

پاولی که با ارائه این اصل جایزه نوبل فیزیک گرفت در قالب ایده ها - شرایط - افراد -

موقعیت ها - و اتفاقات به طرف ما برمی گرداند و این همان زندگی ما خواهد شد که

قرار است تجربه کنیم لذا وقتی شما انسان خوش شانسی را می بینید که همه کارهایش

ردیف است از وضع مالی گرفته تا روابط - سلامتی - شادی - اعتماد به نفس و روحیه

تماما به علت کیفیت فرکانس اندیشه هایش است وگرنه اعتقاد به شانس شرک مخفی است

شانس در خلقت خداوند حکیم بی معنی است چون قرآن می فرماید حتی یک برگ درخت

بدون حکمت خدا و شانسی از درختش ساقط نمی شود.

حالا برسیم به موضوع اصلی خودمان که در رابطه با قانون جذب در قرآن است

این به معنی آن است که خدا به ما می گوید در دنیا همه ی دستاوردهای برای

انسان ها عادلانه است و فرقی میان مسلمان و کافر - انسان و حیوان در دنیا وجود ندارد .

در آیه 5 سوره طه خداوند می فرماید: الرحمن علی العرش ستوی
یعنی رحمن بر تخت مدیریت هستی قرار گرفته است . در میان تمام اسماء و صفات

خداوندی حتی کلمه مبارک الله هم در این آیه به عنوان مدیر هستی معرفی نشده است

بلکه خداوند کلمه رحمن را برگزیده است که دلایل آن به شرح زیر است:

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال