Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۸۲۳ بازدید

  • raha...m
  • RKH
  • Kurt
  • ☆قاصدک☆
  • Beyad78 (#آتش_به_اختیار)

نقش همسر زهیر در رستگاری همسرش

یک زن هم میتواند با باورهای باطل و سبک زندگی غلط، همسرش را به انواع انحرافات اجتماعی و اقتصادی بکشاند و هم میتواند با باورهای حقّ و سبک زندگی صحیح موجبات رستگاری همسرش را فراهم کند. در این سکانس نقش سازندۀ یک زن عاقل و عاقبت اندیش را میبینید.