Skip to main content
نماوا
۷۱ بازدید

آزمایش شنوائی

جعفر
جعفر
منتشر شده در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

با گوش دادن به صدای سوتی که از بلندگو پخش میشود میتوانید به قدرت شنوائی خود پی ببرید. در این آزمایش فرکانس های بسیار کم تا بیست هزار سیکل در ثانیه پخش میشود . شما باید توجه کنید که گوش شما از چه فرکانسی تا چه فرکانسی را درک میکند. گوش سالم باید از بیست سیکل در ثانیه تا بیست هزار سیکل در ثانیه را بشنود.