در حال بارگذاری ویدیو ...

تست حلالیت هیومیک اسید 75% فرتی نرس-مشاوره 09210774654

مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز
مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز

.اسید هیومیک پودری فرتی نرس شامل 70% هیومیک اسید، 7% فولویک اسید و 12% پتاسیم است
اسید هیومیک فرتى نرس خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک را تحت تأثیر قرار داده و اثرات مستقیم بر گیاهان و محصولات کشاورزی دارد. این کود را مى توان از طریق آب آبیاری، مخلوط نمودن با خاک، سیستم آبیاری قطره اى و یا محلول پاشى روى گیاهان مصرف نمود. اگرچه مصرف خاکی باعث بهبود خصوصیات خاک مى گردد
:اثرات اسید هیومیک
افزایش محصول
(افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی موجود در خاک (ایجاد کمپلکس با آهن، روى، منگنز و قابل استفاده شدن آن ها برای گیاه
افزایش رشد و گسترش ریشه
فعال کردن آنزیم هاى گیاهی
(افزایش مقاومت گیاه به استرس هاى محیطی (سرما، گرما، آفات و بیماری ها
(بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (افزایش ظرفیت نگهداری آب، افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها و بهبود ساختمان خاک

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تست حلالیت هیومیک اسید 75% فرتی نرس-مشاوره 09210774654

۰ لایک
۰ نظر

.اسید هیومیک پودری فرتی نرس شامل 70% هیومیک اسید، 7% فولویک اسید و 12% پتاسیم است
اسید هیومیک فرتى نرس خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک را تحت تأثیر قرار داده و اثرات مستقیم بر گیاهان و محصولات کشاورزی دارد. این کود را مى توان از طریق آب آبیاری، مخلوط نمودن با خاک، سیستم آبیاری قطره اى و یا محلول پاشى روى گیاهان مصرف نمود. اگرچه مصرف خاکی باعث بهبود خصوصیات خاک مى گردد
:اثرات اسید هیومیک
افزایش محصول
(افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی موجود در خاک (ایجاد کمپلکس با آهن، روى، منگنز و قابل استفاده شدن آن ها برای گیاه
افزایش رشد و گسترش ریشه
فعال کردن آنزیم هاى گیاهی
(افزایش مقاومت گیاه به استرس هاى محیطی (سرما، گرما، آفات و بیماری ها
(بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (افزایش ظرفیت نگهداری آب، افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها و بهبود ساختمان خاک

علم و فن آوری