در حال بارگذاری ویدیو ...

فولویک اسید فرتی نرس- مشاوره 09210774654

۰ نظر گزارش تخلف
مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز
مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز

ویژگی محصول: منجر به افزایش کیفیت و کمیت محصولات می‌شود.
توانایی انتقال ۶۰ ماده معدنی و عنصر کمیاب را دارد.
یک الکترولیت آلی است که باعث رشد سلول‌ها می‌شود و انرژی آن‌ها را افزایش می‌دهد.
قدرت باروری خاک را افزایش می‌دهد.
منجر به افزایش تقسیم سلولی می‌شود.
با تحریک متابولیسم گیاه سبب افزایش فعالیت آنزیم‌ها می‌شود.
سنتز کلروفیل و فتوسنتز را افزایش می‌دهد.
مانع تجمع فسفر در خاک می‌شود و باعث جذب آن می‌شود.
فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک را افزایش می‌دهد.
توانایی جوانه‌زنی را افزایش می‌دهد.
استفاده از فولویک اسید سبب می‌شود که گیاهان نسبت به تغییرات PH مقاومت بیشتری داشته باشند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فولویک اسید فرتی نرس- مشاوره 09210774654

۰ لایک
۰ نظر

ویژگی محصول: منجر به افزایش کیفیت و کمیت محصولات می‌شود.
توانایی انتقال ۶۰ ماده معدنی و عنصر کمیاب را دارد.
یک الکترولیت آلی است که باعث رشد سلول‌ها می‌شود و انرژی آن‌ها را افزایش می‌دهد.
قدرت باروری خاک را افزایش می‌دهد.
منجر به افزایش تقسیم سلولی می‌شود.
با تحریک متابولیسم گیاه سبب افزایش فعالیت آنزیم‌ها می‌شود.
سنتز کلروفیل و فتوسنتز را افزایش می‌دهد.
مانع تجمع فسفر در خاک می‌شود و باعث جذب آن می‌شود.
فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک را افزایش می‌دهد.
توانایی جوانه‌زنی را افزایش می‌دهد.
استفاده از فولویک اسید سبب می‌شود که گیاهان نسبت به تغییرات PH مقاومت بیشتری داشته باشند.

علم و فن آوری