در حال بارگذاری ویدیو ...

♬♪ Fool...#بی سوادی☒

۱۳ نظر گزارش تخلف
☆ Inazuma 11  [بسته شد]+پست آخر
☆ Inazuma 11 [بسته شد]+پست آخر

در گویش معمولی و برای مثال، منظور از متولدین دهه ۶۰ کسانی هستند که در سالهای ۶۱ تا ۷۰ به دنیا آمده‌اند که یک اشتباه مصطلح عامیانه است. در واقعیت و از نظر اعدادی و ریاضی، دهه ۶ اُم عمر مابین سال‌های ۵۱ تا ۶۰ است و این روش صحیح و اصولی می‌باشد، اما روش نخست بیان بین مردم کمتر تحصیل‌کرده، جا افتاده‌تر است. در منابع دانشگاهی و علوم متولدین دهه ۶۰ اشاره به کسانی دارد که در سال‌های ۵۱ تا ۶۰ به دنیا آمده‌اند.
منبع:https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87
پ.ن :پس منی که سال 1381 به دنیا اومدم دهه 90 ای محسوب میشمツ زبونم مو در اورد از بس بع اطرافیانم گفتم... .

نظرات (۱۳)

Loading...

توضیحات

♬♪ Fool...#بی سوادی☒

۴۰ لایک
۱۳ نظر

در گویش معمولی و برای مثال، منظور از متولدین دهه ۶۰ کسانی هستند که در سالهای ۶۱ تا ۷۰ به دنیا آمده‌اند که یک اشتباه مصطلح عامیانه است. در واقعیت و از نظر اعدادی و ریاضی، دهه ۶ اُم عمر مابین سال‌های ۵۱ تا ۶۰ است و این روش صحیح و اصولی می‌باشد، اما روش نخست بیان بین مردم کمتر تحصیل‌کرده، جا افتاده‌تر است. در منابع دانشگاهی و علوم متولدین دهه ۶۰ اشاره به کسانی دارد که در سال‌های ۵۱ تا ۶۰ به دنیا آمده‌اند.
منبع:https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87
پ.ن :پس منی که سال 1381 به دنیا اومدم دهه 90 ای محسوب میشمツ زبونم مو در اورد از بس بع اطرافیانم گفتم... .