Skip to main content
بلک میرور
۴۷ بازدید

اسکرابرcolumbus|نظافت کف زمین|شستن و براق کردن کف تالارها

اسکرابر: دستگاه نظافت کف زمین است که برای شستن و براق کردن کف تالارها، شستشوی صنعتی ادارات و کفساب کردن مکان های عمومی استفاده میشود. 87184-021 شرکت ابراهیم www.ebrahimco.com