Skip to main content
۳۷۸ بازدید

گوگل به چه اطلاعاتی را از هر کاربر دسترسی دارد؟ از زبان مدیرعامل گوگل در دادگاه

farnoosh
farnoosh
منتشر شده در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۷