Skip to main content
۷۵ بازدید

بهترین دندانپزشکی | کلینیک سیمادنت

کلینیک دندانپزشکی سیمادنت
کلینیک دندانپزشکی سیمادنت
منتشر شده در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۸

آمالگام آلیاژ فلزی مستحکم اما تیره رنگی است که از گذشته تا به امروز در ترمیم دندان های خلفی(پر کردن) بکار می رود.
www.simadent.com