Skip to main content
۱۰۰ بازدید

اتفاق خوب اتفاق بد

یک ذهن زیبا
یک ذهن زیبا
منتشر شده در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۷

این تو هستی که خوب یا بد هر اتفاقی رو تعیین می کنی