در حال بارگذاری ویدیو ...

different meanings در زبان انگلیسی/ ruler

۲۵ بازدید
موسسه زبان دهخدا
موسسه زبان دهخدا

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال