در حال بارگذاری ویدیو ...

اهمیت جنگ سایبری

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

با رشد فناوریهای نوین، فضای سایبر، به یکی از ارکان اساسی اداره جوامع امروزی تبدیل شده.بزرگترین شبکه ای که میلیون ها کاربر را به هم متصل میکنه فضای مجازی اینترنته
فضایی که تقریباً تمام شئون زندگی انسان ها از ارتباطات بین فردی و کسب و کار گرفته، تا مسیریابی و کنترل فرایندهای حیاتی جامعه رو در برمیگیره
اما اینترنت با تمام نفوذش در زندگی بشر، تنها بخشی از فضای سایبریه و کلیه شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی که به هر شکلی با این شبکه ارتباط دارن، شامل این فضا می شن.
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، کلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشورها برای انجام ماموریت های خود و به منظـور تولیـد، ذخیره سازی، پردازش، نگهداری، بازیابی و بهره برداری از اطلاعات خود و ارائه گزارش ها ، بـه سـامانه هـای اطلاعـاتی رایانـه ای وابسته شدن.
فضای سایبری علاوه بر فرصت های بی شمار و بی حد و حصری که فراهم می کنه، آیا می تونه چالش ها و تهدیداتی رو هم به همراه داشته باشه؟
امروزه فضای سایبر بعد از زمین، دریا، هوا و فضا ، پنجمین عرصه تهدید در سطح جهان به شمار می ره.
و جنگ سایبری از نظر اهمیت، دقیقا بعد از جنگ هسته ای قرار داره، و به همین خاطر سران کشور ها اهمیت ویژه ای برای این نوع از جنگ قائل هستن.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اهمیت جنگ سایبری

۱ لایک
۰ نظر

با رشد فناوریهای نوین، فضای سایبر، به یکی از ارکان اساسی اداره جوامع امروزی تبدیل شده.بزرگترین شبکه ای که میلیون ها کاربر را به هم متصل میکنه فضای مجازی اینترنته
فضایی که تقریباً تمام شئون زندگی انسان ها از ارتباطات بین فردی و کسب و کار گرفته، تا مسیریابی و کنترل فرایندهای حیاتی جامعه رو در برمیگیره
اما اینترنت با تمام نفوذش در زندگی بشر، تنها بخشی از فضای سایبریه و کلیه شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی که به هر شکلی با این شبکه ارتباط دارن، شامل این فضا می شن.
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، کلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشورها برای انجام ماموریت های خود و به منظـور تولیـد، ذخیره سازی، پردازش، نگهداری، بازیابی و بهره برداری از اطلاعات خود و ارائه گزارش ها ، بـه سـامانه هـای اطلاعـاتی رایانـه ای وابسته شدن.
فضای سایبری علاوه بر فرصت های بی شمار و بی حد و حصری که فراهم می کنه، آیا می تونه چالش ها و تهدیداتی رو هم به همراه داشته باشه؟
امروزه فضای سایبر بعد از زمین، دریا، هوا و فضا ، پنجمین عرصه تهدید در سطح جهان به شمار می ره.
و جنگ سایبری از نظر اهمیت، دقیقا بعد از جنگ هسته ای قرار داره، و به همین خاطر سران کشور ها اهمیت ویژه ای برای این نوع از جنگ قائل هستن.

حوادث