در حال بارگذاری ویدیو ...

ششمین دوره دانش افزایی اساتید دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ششمین دوره دانش افزایی اساتید دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
روشنفکری در عصر حاضر با تدریس جناب اقای دکتر ابوالفضل روحی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ششمین دوره دانش افزایی اساتید دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

۰ لایک
۰ نظر

ششمین دوره دانش افزایی اساتید دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
روشنفکری در عصر حاضر با تدریس جناب اقای دکتر ابوالفضل روحی

آموزش