Skip to main content
تک بلیط
۷۹ بازدید

  • migrategermany
  • بهنام

مسافرت به شهر کلن آلمان - migrategermany

migrategermany
migrategermany
منتشر شده در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

کلن چهارمین شهر بزرگ آلمان با قدمت دو هزار ساله در غرب آلمان قرار گرفته که رود راین از بین این شهر عبور میکند. این شهر دارای جمعیت 1.1 میلیون نفر و یک شهر فرهنگی محسوب میشود. میگریت جرمنی migrategermany مرجع تخصصی مهاجرت به آلمان. ایمیل : migrategermanyco@gmail.com / اینستاگرام : https://www.instagram.com/migrategermany/