در حال بارگذاری ویدیو ...

بیزینس کوچینگ و رفتار سازمانی

خسرو اصلانی
خسرو اصلانی

در این ویدیو در خصوص تحقیق موسسه گالوپ در حوزه میزان اشتیاق و درگیری کارکنان با کسب و کار صحبت میکنم

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بیزینس کوچینگ و رفتار سازمانی

0 لایک
0 کامنت

در این ویدیو در خصوص تحقیق موسسه گالوپ در حوزه میزان اشتیاق و درگیری کارکنان با کسب و کار صحبت میکنم

آموزش