آکادمی آموزشی نعمتی

آکادمی آموزشی نعمتی

تاریخچه تبلیغات ۰۱:۵۸
طوفان فکری چرخشی ۰۲:۰۳
طوفان فکری چیست؟ ۰۱:۳۲
مزایا رقابت ۰۲:۲۳
۲ سال پیش
شناسایی رقیبان خود ۰۱:۲۷
4 آیتم اصلی بیزنس پلن ۰۲:۲۵
مفاهیم برند ۰۱:۳۹
۲ سال پیش
برندینگ چیست؟ ۰۱:۳۴
قسمت اول هاست و دامنه ۰۵:۱۲