آکادمی آموزشی نعمتی

آکادمی آموزشی نعمتی

تاریخچه تبلیغات ۰۱:۵۹
طوفان فکری چرخشی ۰۲:۰۴
طوفان فکری چیست؟ ۰۱:۳۲
مزایا رقابت ۰۲:۲۴
۱ ماه پیش
شناسایی رقیبان خود ۰۱:۲۸
4 آیتم اصلی بیزنس پلن ۰۲:۲۵
مفاهیم برند ۰۱:۴۰
۲ ماه پیش
برندینگ چیست؟ ۰۱:۳۴
قسمت اول هاست و دامنه ۰۵:۱۳