Skip to main content
شهر فرش
۳۷۳ بازدید

  • Hasti.A.r.A
  • فناوری اطلاعات پارمیس

فیلم آموزشی بانک ها و حساب های بانکی

فناوری اطلاعات پارمیس
فناوری اطلاعات پارمیس
منتشر شده در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۵

فناوری اطلاعت پارمیس تولید کننده نرم افزارهای یکپارچه مالی ، حسابداری و سازمانی
فیلم آموزشی بانک ها و حساب های بانکی
برای اموزش های بیشتر به سایت ما مراجعه فرمایید:
https://parmisit.com