فناوری اطلاعات پارمیس

فناوری اطلاعات پارمیس

ثبت تراکنش ترکیبی-حسابداری پارمیس همراه ۰۲:۰۹
موشن گرافیک صندوق فروشگاهی ۰۲:۱۳
۱۱۹ بازدید ۲ سال پیش
فیلم آموزشی  فاکتور فروش ۱۲:۱۶
۱۵۵ بازدید ۴ سال پیش
فیلم آموزشی  فیش دریافت ۱۱:۴۵
۸۲ بازدید ۴ سال پیش
فیلم آموزشی بانک ها و حساب های بانکی ۰۳:۱۸
فیلم آموزشی  فیش پرداخت ۱۲:۰۳
۸۸ بازدید ۴ سال پیش
فیلم آموزشی  معرفی کالا و خدمات ۲۰:۴۱
۱۵۵ بازدید ۴ سال پیش
فیلم آموزشی  صندوق ها ۰۲:۵۶
۱۳۵ بازدید ۴ سال پیش
فیلم آموزشی  صدور فاکتور خرید ۱۰:۱۷
۱,۰۷۱ بازدید ۴ سال پیش
فیلم آموزشی فیش واگذاری چک به بانک ۱۰:۲۳
فیلم آموزشی  فیش وصولی چک های نزد بانک ۰۷:۰۰
فیلم آموزشی وصول اسناد پرداختنی ۰۸:۱۳
۱۴۴ بازدید ۴ سال پیش
فیلم آموزشی ثبت اسناد و چک های برگشتی ۰۷:۰۳