Skip to main content
۲۸ بازدید

دومین تندیس نقره ای جشنواره وب و کسب و کار ایران پارمیس

فناوری اطلاعات پارمیس
فناوری اطلاعات پارمیس
منتشر شده در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۶

فناوری اطلاعات پارمیس، امسال نیز با حضور موفق خود در جشنواره وب و کسب و کار ایران موفق به دریافت تندیس نقره ای تعاملات الکترونیکی شد. به گزارش روابط عمومی پارمیس، فرآیند ارزیابی این جشنواره که از ماه گذشته آغاز شده است منجر شد تا سایت شرکت پارمیس در میان صدها شرکت کننده این جشنواره موفق به دریافت تندیس جشنواره شود و وب سایت این شرکت فاکتورهای مورد نیاز برای دریافت این جشنواره را دریافت نماید.
https://parmisit.com