در حال بارگذاری ویدیو ...

گزارش تصویری همکاری ITF و WTاز المپیک نانجینک چین 2014 تا اکنون

۰ نظر گزارش تخلف
تکوان- دو ITF ایران
تکوان- دو ITF ایران

ITF و WT دو مرجع اصلی تک.ان-دو در دنیا میباشند که در یال 2014 طی قراردادی یکدیگر را برسمیت شناخته و باب همکاری را با یکدیگر آغاز نمودند

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

گزارش تصویری همکاری ITF و WTاز المپیک نانجینک چین 2014 تا اکنون

۰ لایک
۰ نظر

ITF و WT دو مرجع اصلی تک.ان-دو در دنیا میباشند که در یال 2014 طی قراردادی یکدیگر را برسمیت شناخته و باب همکاری را با یکدیگر آغاز نمودند

ورزشی