تکوان- دو ITF ایران

تکوان- دو ITF ایران

آموزش فرمهای تکوان-دو ITF فرم شماره 22-SO-SAN ۰۷:۰۲
This is TAEKWON-DO ITF ۰۹:۳۹
۶۶۰ بازدید ۲ سال پیش
تاریخچه تصویری تکوان-دو ITF ۰۰:۵۸
۱۶۵ بازدید ۲ سال پیش
نمایشی زیبا از تکوان-دو ITF -دفاع شخصی و.... ۰۹:۵۷
آموزش فرمهای ITF . فرم شماره بیست و یک MOON-MOO ۰۸:۵۸
آموزش فرمهای تکوان - دو ITF. فرم شماره سه DO-SAN ۰۷:۵۹
آموزش فرمهای تکوان - دو ITF. فرم شماره دو DAN - GUN ۰۶:۵۲
آموزش فرمهای تکوان-دو ITF فرم شماره یک CHON-JI ۰۷:۳۵