Skip to main content
بلک میرور
۸۸ بازدید

  • انوش راوید

قفلها و کلیدها

انوش راوید
انوش راوید
منتشر شده در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷

نماهنگ شعر و گویندگی مریم نظری با ویولن پرویز یاحقی و عکسهایی از دیدنیهای ایران تنظیم نماهنگ انوش راوید