Skip to main content
متین
۳۵۱ بازدید

معرفی دبی شهر آسمان خراش ها

های هالیدی
های هالیدی
منتشر شده در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۵

دبی، شهر آسمان خراش ها و مراکز تجاری است.این شهر از بیابان به یکی از جذاب ترین مقاصد گردشگری آسیا تبدیل شده است.