Skip to main content
زولا
۷۵۶ بازدید

  • ❄️۲۲جولای❄️

پرش حیرت انگیز دو چتر باز فرانسوی از روی کوهها

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

دو ورزشکار چتر باز با نمایشی حیرت انگیز که ابتدا با پرش از کوه شروع میشود و بر روی آسمان به درون هواپیمایی که آنها را دنبال میکند میروند. این پرش طی هفت ماه آزمایش انجام شده و بیش از 100 پرواز انجام شده. این ویدیو بیش از 660 هزار بازدید در یک روز داشته.