در حال بارگذاری ویدیو ...

کرونا در حیوانات خانگی و حیوانات دیگر

چارپا
چارپا

دکتر امیر کمیلیان متخصص دامپزشکی داخلی دام ها در بیمارستان دامپزشکی مرکزی به سوال اینکه کرونا چیشت و خطر و تهدید های حیوانات در کرونا و توصیه و پیشگیری میپردازند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کرونا در حیوانات خانگی و حیوانات دیگر

۱ لایک
۰ نظر

دکتر امیر کمیلیان متخصص دامپزشکی داخلی دام ها در بیمارستان دامپزشکی مرکزی به سوال اینکه کرونا چیشت و خطر و تهدید های حیوانات در کرونا و توصیه و پیشگیری میپردازند.

اخبار و سیاست