Skip to main content
۱,۶۴۴ بازدید

  • Kurt
  • اکسل باز | آموزش رایگان اکسل | t.me/microsoftofficeexcel

فیلم بازجویی رحیمی فرمانده تهران توسط دکتر ابراهیم یزدی

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۶

تاریخ انقلاب اسلامی: فیلم بازجویی رحیمی فرمانده تهران توسط دکتر ابراهیم یزدی : آیا شما هنوز به او(شاهنشاه) وفاداری؟
رحیمی:بنده قسمی خوردم و چون قسم خوردم تا وقتی پادشاه مملکت هستن من به ایشان وفادارم/سپهبد