در حال بارگذاری ویدیو ...

ثبت رکورد جدید در احداث نیروگاه خورشیدی

پارسیس انرژی سبز
پارسیس انرژی سبز

ثبت رکورد جدید در احداث نیروگاه خورشیدی

احداث 578کیلووات نیروگاه خورشیدی اون هم فقط ظرف یک روز !!

رکوردی که توسط کمپانی 5B استرالیا
در جریان احداث یک نیروگاه 12.8مگاوات
در منطقه Happy Valley استرالیای جنوبی به ثبت رسید

اون هم فقط با دو تیم سه نفره !!

و به عبارتی 3مگاوات نیروگاه خورشیدی ظرف مدت یک هفته کاری
(غیر از شنبه و یکشنبه که اونجا تعطیله!
به دست دوستان احداث شد

این نیروگاه متعلق به شرکت Sawater هست که در زمینه آب آشامیدنی فعالیت داره

باشد که روزی رسد که در سرزمین ما نیز چُنین شود و چُنین سازیم

www.parsysenergy.ir

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال