در حال بارگذاری ویدیو ...

بندگان شکور خدا❀استاد پناهیان

❀آموزش زبان ژاپنی❀
❀آموزش زبان ژاپنی❀

سلام بَبَچ... ببخشید که اخیراً کم کاری کردم اما... (ToT)
وقتم که آزاد بشه...غفلت این روزامو جبران میکنم...
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
✿این کلیپ کوتاه حاوی... ✿
سخنانی جالب و جذاب...درباره‌ی بندگان شاکر و شاد خداست
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧
نظرمو جلب کرد چون...شخصیتی که استاد از
اون یاد میکنه...شباهت زیادی به شخصیت خودم
داشت ...(منظورم شباهت در ابراز احساسات به دریا و
ستاره‌ها و بارون و سایر مخلوقاته) تا قبل از شنیدن
این حرفا...
خیال میکردم یه تختم کمه و حالم خوش نیس... (._.)

نظرات
Loading...