در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران - بخش عملیات تلقیح

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

نرم افزار دام سبک مدیران به طور ویژه برای بز و گوسفند تهیه شده و این امکان را فراهم نموده، کلیه عملیات ثبتی از جمله سیدرگذاری، تلقیح، زایش و دیگر عملیات برای بز و گوسفند را ثبت و به راحتی گله را کنترل و مدیریت نمود. علاوه ­براین، ثبت اطلاعات شجره ای و اصلاح ن‍ژادی و ترسیم نمودار شیر برای دام های سبک از جمله قابلیت های این نرم افزار است
در این بخش از نرم افزار مدیریت دام سبک امکان ثبت، اصلاح، حذف آخرین تلقیح و همچنین تغییر تلقیح منجر به آبستنی وجود دارد.

www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران - بخش عملیات تلقیح

۰ لایک
۰ نظر

نرم افزار دام سبک مدیران به طور ویژه برای بز و گوسفند تهیه شده و این امکان را فراهم نموده، کلیه عملیات ثبتی از جمله سیدرگذاری، تلقیح، زایش و دیگر عملیات برای بز و گوسفند را ثبت و به راحتی گله را کنترل و مدیریت نمود. علاوه ­براین، ثبت اطلاعات شجره ای و اصلاح ن‍ژادی و ترسیم نمودار شیر برای دام های سبک از جمله قابلیت های این نرم افزار است
در این بخش از نرم افزار مدیریت دام سبک امکان ثبت، اصلاح، حذف آخرین تلقیح و همچنین تغییر تلقیح منجر به آبستنی وجود دارد.

www.m88.ir
www.m888.ir

آموزش