در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلوسوفیا-8: اگزیستانسیالیسم و روش فلسفه

۰ نظر گزارش تخلف
omidesaba
کانال تایید شده omidesaba

یکی از دغدغه‌های اصلی فیلسوفان، شناخت انسان و به دست دادن تعریفی از آن است .آیا می توان انسان را شناخت؟روش آن کدام است؟ فلسفه‌های اگزیستانس، انسان را در کانون بحث های فلسفی خود قرار می دهند و معتقدند برای شناخت انسان می بایست روشهای خاصی را اتخاذ کرد. به باور آنان تمامی فلسفه های غیر اگزیستانس در شناسایی موجودی به نام انسان راه به ناکجا آباد برده اند و…
گفتار فوق روش فلسفه‌های اگزیستانس در شناخت انسان و ابعاد

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلوسوفیا-8: اگزیستانسیالیسم و روش فلسفه

۳ لایک
۰ نظر

یکی از دغدغه‌های اصلی فیلسوفان، شناخت انسان و به دست دادن تعریفی از آن است .آیا می توان انسان را شناخت؟روش آن کدام است؟ فلسفه‌های اگزیستانس، انسان را در کانون بحث های فلسفی خود قرار می دهند و معتقدند برای شناخت انسان می بایست روشهای خاصی را اتخاذ کرد. به باور آنان تمامی فلسفه های غیر اگزیستانس در شناسایی موجودی به نام انسان راه به ناکجا آباد برده اند و…
گفتار فوق روش فلسفه‌های اگزیستانس در شناخت انسان و ابعاد

آموزش