در حال بارگذاری ویدیو ...

بیاین کپ...

مرحوم آنی
مرحوم آنی

امروز داشتم فکت میخوندم که با فکت «زشت ترین مرد جهان» مواجه شدم
همینجوری از لقب زشت ترین متنفرم
اینکه درمورد ظاهر کسی تصمیم گرفتن همینجوریش کثیف هست
تو کامنتا یکی گفته بود که مرد نیست زنه
و کنجکاو شدم و رفتم درموردش تو گوگل خوندم
«مری آن وبستر»
که بهش لقب زشت ترین زن رو دادن
ماجراش ناراحت کننده بود
ولی واقعا حرصم گرفت
می‌دونم می‌دونم دنیا زشته کثیفه بی رحمه ولی خوندن همچین چیزی واقعا بیشتر عصبانیم کرد
شاید فوق فوقش ده نفر ویدیو رو ببین شاید هفت نفر کپشن رو بخونن ولی می‌خوام بهتون بگم که یاد بگیرین در مورد زشت بودن کسی تصمیم نگیرین
ظاهر دست آدم نیست این شخصیت‌ آدمه که می‌تونه کثیف باشه
مری زن بزرگی بود و فداکار جای تأسف داره همچین لقبی گرفته...
کاش مردم اینارو یاد بگیرن:)

نظرات (۱۵)

Loading...

توضیحات

بیاین کپ...

۱۷ لایک
۱۵ نظر

امروز داشتم فکت میخوندم که با فکت «زشت ترین مرد جهان» مواجه شدم
همینجوری از لقب زشت ترین متنفرم
اینکه درمورد ظاهر کسی تصمیم گرفتن همینجوریش کثیف هست
تو کامنتا یکی گفته بود که مرد نیست زنه
و کنجکاو شدم و رفتم درموردش تو گوگل خوندم
«مری آن وبستر»
که بهش لقب زشت ترین زن رو دادن
ماجراش ناراحت کننده بود
ولی واقعا حرصم گرفت
می‌دونم می‌دونم دنیا زشته کثیفه بی رحمه ولی خوندن همچین چیزی واقعا بیشتر عصبانیم کرد
شاید فوق فوقش ده نفر ویدیو رو ببین شاید هفت نفر کپشن رو بخونن ولی می‌خوام بهتون بگم که یاد بگیرین در مورد زشت بودن کسی تصمیم نگیرین
ظاهر دست آدم نیست این شخصیت‌ آدمه که می‌تونه کثیف باشه
مری زن بزرگی بود و فداکار جای تأسف داره همچین لقبی گرفته...
کاش مردم اینارو یاد بگیرن:)