در حال بارگذاری ویدیو ...

و بعله... بازم کپ

مرحوم آنی
مرحوم آنی

چی بگم
نه چی بگممممممم
اعصابم خط خطیه
بخاطر حضوری شدن مدارس
بخاطر ریده شدن در نت
بخاطر آزمون سال بعدم
بخاطر ادامه انیمه هام
بخاطر تموم شدن هایکیو
بخاطر اسپویل از جوجوتسو
و بخاطر رفتن دوستام
و بخاطر های زیادی که پارت های اصلی زندگیمن
هیچ هدفی واسه نوشتن نداشتم و نمی‌دونم چی بگم
اولش چه ذوقی داشتم اومدم نما عر وای چه جالبه اینجا چقد دوست دارم
وسطای راه که ی سریا رفتن و اکانتشونو پیدا نکردم
ی سریا در معرض رفتن
ی سریا هم رفتن.....
متاسفانه بخاطر زخم های گذشته به کسی وابسته نمیشم و برای نرفتنش تلاش نمیکنم:)
شاید اون لحظه خوشحال باشم ولی بعداً برام مهم نیست
خلاصه چیزی بشه ناراحت میشم (خطاب به کسایی که بهم میگن بی احساس)
اوکی!
فقط همینجا هم باز می‌نویسم چقد حالم از آدمایی مثه sky بهم میخوره D:
افکارم در هم بر همه قاطی کردم چی بگم
برم یا نرم؟ (اینو از شما نمیپرسم:/)
ی بار که خواستم برم بقیه ناراحت شدن ولی ی نفر واقعا تلاش کرد و الان بهترین دوستمه و باهاش هر روز حرف میزنم (چرا اینو میگم:/)
ولی این دفعه دیگه خستگیم لبریز شده
می‌خوام از نما برم (واو)
قبل از رفتن هم یکی تو ناشناس زرت و زرت می‌نویسه بیا رل بزنیم و عاشقتم و چرت و پرتایی از این نظر. آخه برادرم پشت گوشی عاشق چی منی؟://
نه رل نمیزنم خرم عایا؟://
با آرزوی برخورد شهاب سنگ به زمین خدانگهدار:|!
حرفاتونم به کتفم-
(جز اونایی که دوسشون دارم)

نظرات (۱۶)

Loading...

توضیحات

و بعله... بازم کپ

۱۸ لایک
۱۶ نظر

چی بگم
نه چی بگممممممم
اعصابم خط خطیه
بخاطر حضوری شدن مدارس
بخاطر ریده شدن در نت
بخاطر آزمون سال بعدم
بخاطر ادامه انیمه هام
بخاطر تموم شدن هایکیو
بخاطر اسپویل از جوجوتسو
و بخاطر رفتن دوستام
و بخاطر های زیادی که پارت های اصلی زندگیمن
هیچ هدفی واسه نوشتن نداشتم و نمی‌دونم چی بگم
اولش چه ذوقی داشتم اومدم نما عر وای چه جالبه اینجا چقد دوست دارم
وسطای راه که ی سریا رفتن و اکانتشونو پیدا نکردم
ی سریا در معرض رفتن
ی سریا هم رفتن.....
متاسفانه بخاطر زخم های گذشته به کسی وابسته نمیشم و برای نرفتنش تلاش نمیکنم:)
شاید اون لحظه خوشحال باشم ولی بعداً برام مهم نیست
خلاصه چیزی بشه ناراحت میشم (خطاب به کسایی که بهم میگن بی احساس)
اوکی!
فقط همینجا هم باز می‌نویسم چقد حالم از آدمایی مثه sky بهم میخوره D:
افکارم در هم بر همه قاطی کردم چی بگم
برم یا نرم؟ (اینو از شما نمیپرسم:/)
ی بار که خواستم برم بقیه ناراحت شدن ولی ی نفر واقعا تلاش کرد و الان بهترین دوستمه و باهاش هر روز حرف میزنم (چرا اینو میگم:/)
ولی این دفعه دیگه خستگیم لبریز شده
می‌خوام از نما برم (واو)
قبل از رفتن هم یکی تو ناشناس زرت و زرت می‌نویسه بیا رل بزنیم و عاشقتم و چرت و پرتایی از این نظر. آخه برادرم پشت گوشی عاشق چی منی؟://
نه رل نمیزنم خرم عایا؟://
با آرزوی برخورد شهاب سنگ به زمین خدانگهدار:|!
حرفاتونم به کتفم-
(جز اونایی که دوسشون دارم)