Skip to main content
۵۴ بازدید

  • Leo 313
  • ♡Angel mix♡
  • فرشته
  • mo.mi-
  • V'enyeararis

دوست دارم به یاد بیاورم روزهایی را که دوستم داشتی...

Leo 313
Leo 313
منتشر شده در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

دوست دارم به یاد بیاورم
روزهایی را که دوستم داشتی
و هر شب
آن قدر عاشق به خواب می رفتم
که صدای بال فرشتگان را می شنیدم

دلم شبی را می خواهد که به دلم بیافتد
صبح دوباره ترا خواهم دید ...