در حال بارگذاری ویدیو ...

کاشتن آواکادو در گلدان آنقدر آسان است که حتی در آپارتمان و بالکن هم میتوانید درخت میوه داشته باشید

باید بدونیم !!
باید بدونیم !!

پرورش آواکادو از هسته
کاشتن آواکادو در گلدان و تولید نهال آواکادو بسیار آسان است و به راحتی قابل اجرا است و شما از
ترفندهای باغبانی در منزل
و استفاده از مواد دور ریختنی برای پرورش سبزیجات ارگانیک در خانه خود میتوانید استفاده کنید
کاشتن سبزی در گلدان و حتی پرورش سبزیجات در بالکن را در همین کانال آموزش باغبانی میتوانید دنبال کنید و
مراحل کاشتن نهال آواکادو از
سبز کردن بذر آواکادو
تا
پیوند زدن آواکادو
تا بتوانید با راحت ترین روش برای پیوند زدن آواکادو کار را دنبال کنید و به راحتی
بهترین نهال پیوندی آواکادو
را در خانه تولید کنید
احداث باغ میوه و نیازهای باغ اصولی را بررسی می‌کنیم و تمام مراحل کار
از کاشت نهال
هرس درختان میوه
رسیدگی به درخت میوه
کود دادن به درخت
و
بهترین کود برای درخت آواکادو را استفاده کنید
بهترین کود برای قطور شدن نهال
کود پتاسیم است
پیشنهاد میکنم یک کود کامل با ترکیب پتاسیم و فسفر و نیتروژن استفاده کنید و دارای عناصر میکرو نیز باشد

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کاشتن آواکادو در گلدان آنقدر آسان است که حتی در آپارتمان و بالکن هم میتوانید درخت میوه داشته باشید

۱ لایک
۰ نظر

پرورش آواکادو از هسته
کاشتن آواکادو در گلدان و تولید نهال آواکادو بسیار آسان است و به راحتی قابل اجرا است و شما از
ترفندهای باغبانی در منزل
و استفاده از مواد دور ریختنی برای پرورش سبزیجات ارگانیک در خانه خود میتوانید استفاده کنید
کاشتن سبزی در گلدان و حتی پرورش سبزیجات در بالکن را در همین کانال آموزش باغبانی میتوانید دنبال کنید و
مراحل کاشتن نهال آواکادو از
سبز کردن بذر آواکادو
تا
پیوند زدن آواکادو
تا بتوانید با راحت ترین روش برای پیوند زدن آواکادو کار را دنبال کنید و به راحتی
بهترین نهال پیوندی آواکادو
را در خانه تولید کنید
احداث باغ میوه و نیازهای باغ اصولی را بررسی می‌کنیم و تمام مراحل کار
از کاشت نهال
هرس درختان میوه
رسیدگی به درخت میوه
کود دادن به درخت
و
بهترین کود برای درخت آواکادو را استفاده کنید
بهترین کود برای قطور شدن نهال
کود پتاسیم است
پیشنهاد میکنم یک کود کامل با ترکیب پتاسیم و فسفر و نیتروژن استفاده کنید و دارای عناصر میکرو نیز باشد

حیوانات و طبیعت