Skip to main content
تک بلیط
۴۱ بازدید

آیا صدای خوب ذاتی است؟

در این قسمت از مجموعه اسرار گوینده به این مساله می پردازیم که آیا صدای خوب ذاتی و هدیه ای از جانب خداوندست یا امری ذاتی؟


محمد برات زاده

برای مشاهده بیشتر آموزشهای رایگان به سایت www.GOYANDE.ir مراجعه نمایید