محمد برات زاده - گوینده تخصصی تیزرهای تبلیغاتی , موشن گرافیک ،فیلم های مستند وکتاب های صوتی

محمد برات زاده - گوینده تخصصی تیزرهای تبلیغاتی , موشن گرافیک ،فیلم های مستند وکتاب های صوتی

میخوام گوینده بشم ... ۰۱:۵۳
موشن گرافیک ( رینو ) ۰۱:۳۲
موشن گرافیک ( کشینه ) ۰۰:۳۸