در حال بارگذاری ویدیو ...

مجموعه انیمیشن بل بشو - تغییر کاربری

۱,۲۸۹ بازدید
بل بشو
بل بشو

استفاده از ساختمان پس از احداث به گونه ای غیر از آنچه که در محتوای طرح ها و یا پروانه ساختمان ذکر گردیده، تغییر کاربری محسوب می شود. به دلیل اینکه محل های با کاربری مسکونی قیمت پایین تری نسبت به سایر کاربری ها از جمله کاربری تجاری و یا اداری دارا هستند، بنابراین تغییر کاربری محل مسکونی به تجاری یا اداری شایع ترین نوع تغییر کاربری می باشد.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال