در حال بارگذاری ویدیو ...

مجموعه انیمیشن بل بشو - متهم گریخت

بل بشو
بل بشو

یکی از مهمترین مشکلات در ساختمان ها ، موضوع شیوه پرداخت حق شارژ ساختمان است. حق شارژ شامل هزینه نظافت، باغبانی، نگهبانی، قبوض مشترک و بعضا تعمیراتی است که برای فضاهای مشترک یک ساختمان رخ می دهد، می شود. با وجود این، قانون تملک آپارتمان ها، در مورد اینکه پرداخت هزینه شارژ با مستأجر یا مالک است اظهارنظر صریحی نکرده است.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال