در حال بارگذاری ویدیو ...

با ناصر رحیمی مدرس کارگاه نوازندگی فلوت بیشتر آشنا شوید. | Nasser Rahimi - Flute Playing Workshop

East  Music Center
East Music Center

نوازندگی فلوت؛ براساس متدهای روز دنیا

بخش اول؛ نحوه استفاده صحیح و اصولی از سر ساز
بخش دوم؛ شیوه نفس گیری جدید و استفاده بهینه از آن
بخش سوم؛ بخش عملی، پرسش و پاسخ و نکات مبهم ساز فلوت
این کارگاه آموزشی یک روزه آنلاین از سوی مرکز موسیقی شرق در ایران برگزار خواهد شد.

در بخش اول این کارگاه به نحوه استفاده صحیح و اصولی از سر ساز فلوت خواهیم پرداخت. در بخش دوم این کارگاه آموزشی به شیوه نفس گیری جدید برای نوازندگان ساز بادی چوبی، فلوت و استفاده بهینه از آن میپردازیم. در بخش پایانی این کارگاه هنرجویان، مدرسین و نوازندگان فلوت می توانند پرسش های خود را مطرح نموده و در صورت لزوم بصورت عملی به اجرا پرداخته و نکات مبهم خود را در خصوص نوازندگی فلوت مطرح نمایند.

علاقمندان و هنرجویان نوازندگی ساز فلوت – مدرسین آموزشگاه های موسیقی در هر سن و سطحی میتوانند در این کارگاه شرکت نموده و در پایان دوره گواهی حضور در دوره لاتین خود را از سوی مرکز موسیقی شرق در ایران ( International East Music Center ) و کمیته ملی اسکان بشر سازمان ملل متحد – UN – Habitat دریافت نمایند.

International East Music Center
#We_Are_Common_Sense
مرکز موسیقی شرق در ایران
#مرکز_موسیقی_شرق_در_ایران


https://aghlesorkh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C/
https://erooidad.com/
https://twitter.com/EastMusicCenter

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

با ناصر رحیمی مدرس کارگاه نوازندگی فلوت بیشتر آشنا شوید. | Nasser Rahimi - Flute Playing Workshop

۰ لایک
۰ نظر

نوازندگی فلوت؛ براساس متدهای روز دنیا

بخش اول؛ نحوه استفاده صحیح و اصولی از سر ساز
بخش دوم؛ شیوه نفس گیری جدید و استفاده بهینه از آن
بخش سوم؛ بخش عملی، پرسش و پاسخ و نکات مبهم ساز فلوت
این کارگاه آموزشی یک روزه آنلاین از سوی مرکز موسیقی شرق در ایران برگزار خواهد شد.

در بخش اول این کارگاه به نحوه استفاده صحیح و اصولی از سر ساز فلوت خواهیم پرداخت. در بخش دوم این کارگاه آموزشی به شیوه نفس گیری جدید برای نوازندگان ساز بادی چوبی، فلوت و استفاده بهینه از آن میپردازیم. در بخش پایانی این کارگاه هنرجویان، مدرسین و نوازندگان فلوت می توانند پرسش های خود را مطرح نموده و در صورت لزوم بصورت عملی به اجرا پرداخته و نکات مبهم خود را در خصوص نوازندگی فلوت مطرح نمایند.

علاقمندان و هنرجویان نوازندگی ساز فلوت – مدرسین آموزشگاه های موسیقی در هر سن و سطحی میتوانند در این کارگاه شرکت نموده و در پایان دوره گواهی حضور در دوره لاتین خود را از سوی مرکز موسیقی شرق در ایران ( International East Music Center ) و کمیته ملی اسکان بشر سازمان ملل متحد – UN – Habitat دریافت نمایند.

International East Music Center
#We_Are_Common_Sense
مرکز موسیقی شرق در ایران
#مرکز_موسیقی_شرق_در_ایران


https://aghlesorkh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C/
https://erooidad.com/
https://twitter.com/EastMusicCenter

موسیقی و هنر