در حال بارگذاری ویدیو ...

ایبو تاتلیسس، کنسرت صدهزار نفری آدانا Ağlama با ترجمه زیرنویس فارسی

عباس
عباس

Ibrahim Tatlises, Aglama Yil Kutlamalari Adana
با ترجمه زیرنویس فارسی
Bu dünyada senden gayri
تو این دنیا به غیر از تو،
Başka kimim var ?
من دیگه کی رو دارم ؟
Sana gelen bana gelsin,
هر بلایی که قراره سر تو بیاد
Gadan ben alım
سر من بیاد، دردت به جونم
Bir allahım bir de
یکی خدایم هست و یکی تو
Sensin beni yaşatan
که منو زنده نگه میدارین
Sana gelen bana gelsin
بلایی که سر تو میخواد بیاد
Gadan ben alım
سر من بیاد، دردت به جونم
Bu kar boran yaza döner
این برف و بوران به بهار میرسه
Acilar tükenir bitter
تلخی ها تموم میشن
Sil gözünü ağlama yeter
پاک کن اشک چشمهاتو، گریه کافیه
Sana gelen bana gelsin
درد و بلای تو سر من بخوره
Ağlama ağlama . . .
گریه نکن، گریه نکن، . . .
Ağlama sus ağlama
گریه نکن، آروم باش، گریه نکن
Senden gayrı gidecek …
غیر از تو برای رفتن …
Bir yerim mi var . . !?
آیا جای دیگه ای دارم؟
Ferman eyle bu gönlüme
فرمان بده به این قلبم
Kadan ben alım . . ??
تا دردتو به جون بخرم

نظرات (۲)

Loading...

توضیحات

ایبو تاتلیسس، کنسرت صدهزار نفری آدانا Ağlama با ترجمه زیرنویس فارسی

۳ لایک
۲ نظر

Ibrahim Tatlises, Aglama Yil Kutlamalari Adana
با ترجمه زیرنویس فارسی
Bu dünyada senden gayri
تو این دنیا به غیر از تو،
Başka kimim var ?
من دیگه کی رو دارم ؟
Sana gelen bana gelsin,
هر بلایی که قراره سر تو بیاد
Gadan ben alım
سر من بیاد، دردت به جونم
Bir allahım bir de
یکی خدایم هست و یکی تو
Sensin beni yaşatan
که منو زنده نگه میدارین
Sana gelen bana gelsin
بلایی که سر تو میخواد بیاد
Gadan ben alım
سر من بیاد، دردت به جونم
Bu kar boran yaza döner
این برف و بوران به بهار میرسه
Acilar tükenir bitter
تلخی ها تموم میشن
Sil gözünü ağlama yeter
پاک کن اشک چشمهاتو، گریه کافیه
Sana gelen bana gelsin
درد و بلای تو سر من بخوره
Ağlama ağlama . . .
گریه نکن، گریه نکن، . . .
Ağlama sus ağlama
گریه نکن، آروم باش، گریه نکن
Senden gayrı gidecek …
غیر از تو برای رفتن …
Bir yerim mi var . . !?
آیا جای دیگه ای دارم؟
Ferman eyle bu gönlüme
فرمان بده به این قلبم
Kadan ben alım . . ??
تا دردتو به جون بخرم

موسیقی و هنر