Skip to main content
بلک میرور
۲۹ بازدید

اسکرابر سرنشین دار / کف شوی با راننده / دستگاه زمین شور

شرکت اتحاد صنعت صدرا
شرکت اتحاد صنعت صدرا
منتشر شده در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶

اسکرابر سرنشین دار، کف شوی صنعتی است که جهت نظافت مکانیزه در صنعت مواد غذایی، بهداشت در تالارهای پذیرایی و عروسی و ... کاربرد دارد