در حال بارگذاری ویدیو ...

اتوکلاو چیست؟

سانتریفیوژ وین طب
سانتریفیوژ وین طب

در راستای ارزشهای ما برای محافظت از محیط زیست از طریق مباشرت و عمل ، آزمایشگاه ما از بطری های نمونه میکروبیولوژیکی از برنامه آزمایشی متداول ما استفاده می کند! در واقع این روش زباله های پلاستیکی ما را بیش از 2000 بطری در سال کاهش می دهد !! کارکنان بطری ها را با صابون و آب کاملاً تمیز می کنند و آنها را برای عقیم سازی اتوکلاو می کنند. اتوکلاو با کشتن هر باکتری که ممکن است در بطری باشد ، بطری را برای استفاده مجدد آماده می کند.
به منظور اطمینان از عملکرد صحیح اتوکلاو ، ما یک کنترل کیفیت به نام اتوکلاو را اجرا می کنیم . مورد دیگر استفاده از نوار اتوکلاو است که رنگ را تغییر می دهد تا نشان دهد اتوکلاو به دمای عقیم سازی رسیده است. هر ویال حاوی میکروارگانیسم ها است. ویال ها به رنگ بنفش با یک خط آبی روی برچسب شروع می شوند. اگر ویال بعد از 24 ساعت زرد شود ، این نشان دهنده رشد باکتریها است. هنگامی که اتوکلاو به مدت 24 ساعت اتوکلاو شده و انکوبه شود ، ویال باید بنفش باشد. اگر اینگونه نباشد ، این بدان معنی است که رشد باکتریها وجود داشته و اتوکلاو شکست خورده است. اگر نقص اتوکلاو و کشتن همه باکتری ها ، این می تواند نمونه های ما را تحت تأثیر قرار دهد ، نتایج کمرنگ و بالقوه آنها را نامعتبر کند.
https://vinteb.com/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اتوکلاو چیست؟

۰ لایک
۰ نظر

در راستای ارزشهای ما برای محافظت از محیط زیست از طریق مباشرت و عمل ، آزمایشگاه ما از بطری های نمونه میکروبیولوژیکی از برنامه آزمایشی متداول ما استفاده می کند! در واقع این روش زباله های پلاستیکی ما را بیش از 2000 بطری در سال کاهش می دهد !! کارکنان بطری ها را با صابون و آب کاملاً تمیز می کنند و آنها را برای عقیم سازی اتوکلاو می کنند. اتوکلاو با کشتن هر باکتری که ممکن است در بطری باشد ، بطری را برای استفاده مجدد آماده می کند.
به منظور اطمینان از عملکرد صحیح اتوکلاو ، ما یک کنترل کیفیت به نام اتوکلاو را اجرا می کنیم . مورد دیگر استفاده از نوار اتوکلاو است که رنگ را تغییر می دهد تا نشان دهد اتوکلاو به دمای عقیم سازی رسیده است. هر ویال حاوی میکروارگانیسم ها است. ویال ها به رنگ بنفش با یک خط آبی روی برچسب شروع می شوند. اگر ویال بعد از 24 ساعت زرد شود ، این نشان دهنده رشد باکتریها است. هنگامی که اتوکلاو به مدت 24 ساعت اتوکلاو شده و انکوبه شود ، ویال باید بنفش باشد. اگر اینگونه نباشد ، این بدان معنی است که رشد باکتریها وجود داشته و اتوکلاو شکست خورده است. اگر نقص اتوکلاو و کشتن همه باکتری ها ، این می تواند نمونه های ما را تحت تأثیر قرار دهد ، نتایج کمرنگ و بالقوه آنها را نامعتبر کند.
https://vinteb.com/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88/

علم و فن آوری