در حال بارگذاری ویدیو ...

کارگاه آموزشی استراتژی کسب و کار | چگونه کسب و کار موفق راه اندازی و توسعه دهیم؟

۷۹ بازدید
کیمیا فکر بزرگ
کیمیا فکر بزرگ

کارگاه آموزشی استراتژی کسب و کار | چگونه کسب و کار موفق راه اندازی و توسعه دهیم؟
قسمت اول معرفی سابقه آموزشی و کاری از منظر کارآفرینی با نگاهی به موفقیت ها و شکست ها ( کیمیا فکر بزرگ ) .
مدرس علی خادم الرضا | برگزاری در شرکت مدیر سبز شهریور 1391

------

وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا

مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار

DBA کارآفرینی دانشگاه تهران

MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد

MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد

MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران

------

خوب است به موارد زیر نگاه کنید

https://alikhademoreza.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/

https://alikhademoreza.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/

https://alikhademoreza.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://alikhademoreza.ir

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال