در حال بارگذاری ویدیو ...

Risk KAN: Compound Events Webinars (Tellman)

داریوش
داریوش

Beth Tellman
00:00-02:40 Intro
02:40-35:40 Talk: "Understanding flood risk from space: Opportunities to adapt to changing risk and catalyze climate justice"

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

Risk KAN: Compound Events Webinars (Tellman)

۰ لایک
۰ نظر

Beth Tellman
00:00-02:40 Intro
02:40-35:40 Talk: "Understanding flood risk from space: Opportunities to adapt to changing risk and catalyze climate justice"