در حال بارگذاری ویدیو ...

راهبرد آنگلوساکسون ها در نسل کشی ملت ها با ایجادبیماری و قحطی مصنوعی و همکاری میهن فروشان با آنها

میهن دوست
میهن دوست

بازخوانی جنایت های آنگلوساکسون ها در تاریخ با ایجاد قحطی های مصنوعی و بیماری های ساختگی در نسل کشی سرخپوستان، هندی ها ، بومی های استرالیا و مردم ایران.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

راهبرد آنگلوساکسون ها در نسل کشی ملت ها با ایجادبیماری و قحطی مصنوعی و همکاری میهن فروشان با آنها

۰ لایک
۰ نظر

بازخوانی جنایت های آنگلوساکسون ها در تاریخ با ایجاد قحطی های مصنوعی و بیماری های ساختگی در نسل کشی سرخپوستان، هندی ها ، بومی های استرالیا و مردم ایران.

اخبار و سیاست