Skip to main content
۲۳۶ بازدید

  • گلچین ویدیوها

سخنرانی فوق العاده ویلیام فاکنر در آکسفورد

از چیزایی که دوست دارم
از چیزایی که دوست دارم
منتشر شده در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶

Narges Kazemizadeh:
آنقدر از سواد و سلیقه منتقدان(شما بخوانید جشنواره ها) اگاهی دارم که اگر روزی نیاز به پول پیدا کردم بدانم چه بنویسم که تبلیغش کنند و فروش برود
ویلیام فاکنر